Koncepční listopad

Coming soon to your obývačka.

DO NOT CLICK THIS TLAČÍTKO!

Primární komunikace NESE ako celku vs. komunikování jednotlivých programov // Nika & Eva

6. listopad 10:00 – 12:00

… coming soon

13. listopad 10:00 – 12:00

… coming soon

19. listopad 10:00 – 12:00

… coming soon

24. listopad 10:00 – 12:00

… coming soon

Primární komunikace NESE ako celku vs. komunikování jednotlivých programov

Pojďme znovu promyslet to, jak prezentovat jednotlivé programy NESEHNUTÍ.

V současnosti máme ve schválené PR příručce tedy ve schválené komunikační strategii pravidlo, že VŽDY upřednostňujeme prezentaci celého NESEHNUTÍ před prezentací programu. Že NEPOUŽÍVÁME loga jednotlivých programů a protlačujeme zkrátka organizaci jako celek.

Pojďme se na tuto skutečnost podívat znovu a pobavit se o tom, zda na tom takto trváme a zda přetrvávají důvody, které k podobnému pravidlu / rozhodnutí vedly.